CABRIO : Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten

Circulair bouwen en verbouwen wordt steeds meer de norm, ook voor overheidsprojecten. Toch vinden veel lokale overheden de drempel nog wat te hoog.

Daar komt verandering in. Het CABRIO project toont lokale overheden hoe ze projecten met succes circulair kunnen aanbesteden. Het project werd gesteund door Vlaanderen Circulair, initiatiefnemer was BLIEBERG A.C.E. (Kris Blykers)

Introductiedocument


  Download het introductiedocument

Het introductiedocument is bedoeld voor een breed publiek van lokale beleidsmedewerkers en biedt een antwoord op vragen zoals:

  • Wat is circulair bouwen en waarom moeten we het doen?
  • Hoe ziet een circulaire bouwpraktijk er concreet uit?
  • Hoe kunnen lokale overheden de circulaire bouwpraktijk ondersteunen?
  • Hoe pak je als lokale overheid een circulaire aanbesteding aan?

Selectie- en gunningscriteria

Hieronder een set van standaard aanbestedingsdocumenten met selectie-en gunningscriteria die makkelijk kunnen aangepast worden aan elk specifiek project:


  Selectiecriteria voor ontwerpteams

  Gunningscriteria voor ontwerpteams

  Selectiecriteria voor aannemers

  Gunningscriteria voor aannemers

  Selectiecriteria voor design&build-teams

  Gunningscriteria voor design&build-teams

E-Book Circulair Aanbesteden


  Download het E-book Circulair Aanbesteden

Meer diepgaande achtergrondinformatie over circulair aanbesteden is te vinden in het E-book Circulair Aanbesteden.

  • Welke circulaire opportuniteiten dienen zich aan in het aanbestedingsproces?
  • Welke circulaire tools kunnen daarvoor ingezet worden?
  • Welke selectie- en gunningscriteria?
  • Welke innovatieve aanbestedingsmethodes kunnen we gebruiken?

Het E-Book bespreekt ook concrete circulaire tools zoals GRO en TOTEM en hoe die projectspecifiek kunnen ingezet worden.

Deze bundeling van documenten wil een praktische gids zijn die publieke opdrachtgevers helpt om circulaire aspecten te integreren in hun publieke opdrachten voor nieuwbouw of renovatie van gebouwen.Het is opgesteld in het kader van de Bouwcall 2020 van Vlaanderen Circulair. De opdracht liep van 31/12/2020 tot 31/12/2022. In een context waarin de kennis omtrent circulair bouwen en de circulaire economie zeer snel evolueert, en waar de eraan gelinkte tools zoals GRO en TOTEM zeer geregeld updates krijgen, moet dit E-book als een tijdsgebonden werkdocument gezien worden.Het document valt onder “copyleft”.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

De taken in het algemeen en het schrijven van de teksten in het bijzonder zijn met de grootste zorgvuldigheid en in volledigeonafhankelijkheid opgesteld, van januari 2021 tot september 2022, in het kader van het door Vlaanderen Circulair gesubsidieerdeproject CABRIO.Het kopiëren of overnemen van dit document, zelfs gedeeltelijk, voor het samenstellen van een specifiek bestek of voor een andergebruik, gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. De auteurs van deze documenten  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve bepalingen of fouten in het toepassen ervan. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid.

Partners:

Met de steun van: