Voorlopige versie

Gelieve er rekening mee te houden dat de teksten die u via dit platform kan downloaden voorlopige teksten zijn. Over bepaalde passages bestaan immers nog enkele discussiepunten. Zodra die uitgeklaard zijn zullen we oude teksten vervangen door de aangepaste teksten.

 

Hieronder vindt u links naar bestekteksten van circulaire materialen en technieken. Het Bouwtechnisch Bestek van VMSW vormde de basis voor dit document. Hier hebben we, aangeduid in het groen, bestekteksten toegevoegd van circulaire materialen en technieken.

Circubestek is een initiatief van Palindroom, VIBE en Blieberg met medewerking van o.m. VMSW.

Het is de bedoeling dat deze bestekteksten zo veel mogelijk overgenomen, worden, maar dit gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Voor een uitgebreide disclaimer met meer uitleg over het opzet van dit project en de juridische aspecten, klik hier.