Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding worden u de sleutels aangereikt om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.

Inschrijven kan via de link hiernaast. Via dezelfde link kan je ook meer info raadplegen.