De opleiding focust op de materiaalkeuze in een nieuwbouw- of renovatieproject. De materiaalkeuze is voor de lange termijn en is van groot belang. De gekozen materialen moeten duurzaam zijn en de levenscycli en het gebruik van een gebouw volgen.

Meer info raadplegen en inschrijven kan via de link hiernaast