CO2 is niet alleen een broeikasgas dat mee zorgt voor de klimaatopwarming, koolstofdioxide kan ook een basisgrondstof zijn voor de productie van bouwmaterialen en brandstoffen en tal van andere toepassingen. Pixii wijdt op 17 mei een Expert Day aan het thema. 

We kunnen CO2-emissies afvangen en opslaan of gebruiken, wat zich laat samenvatten in het acroniem CCUS, een afkorting die staat voor Carbon Capture, Usage and Storage. Innoverende CCUS-industrieën verrijzen op vroegere brownfields in binnen- en buitenland.

Als het gaat over gebruik van CO2, dan kunnen we denken aan CO2 als bindmiddel in tegels of dakpannen, als alternatief voor cement waarvan de productie een enorme carbon footprint heeft.  

Maar de bouwsector kan ook mee helpen CO2 af te vangen. Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en snelgroeiende grassoorten als bamboe zijn excellente CO2-afvangers. Via fotosynthese zetten ze de CO2-molecule om in hout en vezelrijke stengels.

Koolstofneutraliteit nastreven is ook een boeiende uitdaging voor de ingenieurswetenschappen. Getuige daarvan de toenemende pleidooien om CO2-bugettering in te voeren. Maar hoe gaan we de invloed van een bouwmateriaal of een gebouw op de CO2-uitstoot correct berekenen? En welke rol is daarbij weggelegd voor tools als totem en LCA's?

Al die onderwerpen worden behandeld op de Expert Day 'CO2-mitigatie en -opslag in de bouw' die Pixii op 17 mei organiseert in Antwerpen. Inschrijven kan nog steeds via de link hiernaast. Via dezelfde link kan je uiteraard ook het volledige programma raadplegen.

De erkenning van deze Expert Day is in aanvraag bij het VEKA als vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers