Opleiding circulair en omkeerbaar ontwerpen | circubuild.be

Opleiding circulair en omkeerbaar ontwerpen

In deze opleiding worden specifiek de concepten van ruimtelijke omkeerbaarheid (flexibiliteit, verandering van gebruik/herbestemming, uitbreiding) en technische omkeerbaarheid (demonteerbaarheid) behandeld.

Het hergebruik zal niet of slechts in geringe mate aan bod komen in deze opleiding. Personen die zich speciaal voor dit onderwerp interesseren, kunnen de opleiding Hergebruik van materialen en bouwelementen volgen.

Doel van de opleiding bestaat in het aanreiken van middelen om de omkeerbaarheidsconcepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot het opstellen van het uitvoeringsdossier.

Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw. Maar ook de werken gericht op betere energieprestaties en een groter comfort zullen een plaats krijgen om eveneens in de logica van de circulaire economie te kaderen.

Volledige programma en inschrijven via deze link.

Agenda overzicht

Gegevens

11 mei 2020
Leefmilieu Brussel / Site Tour & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Opleiding circulair en omkeerbaar ontwerpen