Meer en meer wordt in de residentiële woningmarkt gebruikgemaakt van hernieuwbare energietechnieken. Maar wat zijn nu juist de voor- en nadelen van de verschillende systemen? In deze opleiding worden de aandachtspunten bij de dimensionering van een verwarmingsinstallatie onder de loep genomen en de nieuwe Ecodesign-richtlijn toegelicht. 

Concreet worden de do’s and don’ts van onder andere warmtepompen en zonneboilers overlopen, wordt er stilgestaan bij de energieopwekking door PV-installaties en de dimensionering van de opslagcapaciteit van batterijen en leer je hoe het sanitair warmwaterverbruik gereduceerd kan worden.

De opleiding gaat door in Borgerhout van 9 tot 16.30 uur. Alle info raadplegen en inschrijven - tegen betaling - kan via de link hiernaast.