Op 21 november 2023 organiseren COGEN en ODE Vlaanderen de studiedag Europese Green Deal. De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel en geeft een overzicht van de finale herzieningingen van de Europese Green Deal, het plan van de Europese Commissie om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050, en hun impact op de verschillende technologieën.

Inschrijven en het volledige programma raadplegen kan via de link hiernaast.