BLIEBERG architects of a circular economy: consultancy rond circulair ontwerpen, bouwen en werken

Wat?

BLIEBERG architects of a circular economy bestaat uit een team van architecten, ingenieurs en onderzoekers en helpt klanten in het vinden van hun circulaire opportuniteiten. Het bureau doet dat in de ontwerpwereld en bouwsector, maar ook in een breder veld, van eco-design tot stedenbouw. De klanten van BLIEBERG zijn bouwbedrijven, ontwikkelaars en investeerders, fabrikanten, architectenbureaus, overheden … In nauw contact staan met al die spelers en bruggen bouwen tussen hen, is één van de sterktes van BLIEBERG. Het bureau is echter met geen van allen gelieerd, maar opereert er volledig onafhankelijk van.

Circulair

BLIEBERG hanteert de matrix die op de verschillende lagen van een gebouwde omgeving – van de bouwsite tot de spullen in het gebouw – circulaire opportuniteiten zoekt. Dat kan via verschillende strategieën: van sharen en poolen tot virtualiseren of het huren van diensten in plaats van het kopen van producten.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Strategieën in de circulaire economie gaan breder dan enkel de juiste circulaire materialen kiezen voor je project. Het gaat over de totale levenscyclus van je project op materieel, functioneel en omgevingsniveau. Zo moeten we ook in het oog houden hoe aanpasbaar het ontwerp is in de tijd, hoe circulaire services een optimaler gebruik van ruimtes en producten kunnen stimuleren, hoe on site materiaalverlies in de logistieke kring kan vermeden worden, enzovoort.

In deze optiek denken wij dat het een valabele piste is om een bouwteam uit te breiden met een circulaire expert die deze opportuniteiten in kaart brengt en toepast op het project. Het is in deze richting dat bedrijven zoals Blieberg bijdragen in de transitie naar een circulaire economie.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën