Bureau Bouwtechniek: advies over circulair bouwen

Wat?

Bureau Bouwtechniek verbreedt het draagvlak voor circulair bouwen door architecten, studiebureaus, opdrachtgevers, bouwpartners en producenten te motiveren om mee de circulaire weg in te slaan.

Circulair

Het streefdoel van Bureau Bouwtechniek, een technisch ontwerp- en adviesbureau voor architectuur, technische en duurzame renovaties en technisch advies, is dan ook de verlenging van de levensduur van het gebouw en al zijn onderdelen via een holistische kijk. Bouwdetails worden ontworpen op maat van het project, met oog voor levenscyclussen, duurzaamheid en aanpasbaarheid. Die uitdaging wordt evengoed aangegaan in bestaand patrimonium, waar Bureau Bouwtechniek adviseert in bouwkundig onderhoud en begeleiding aanbiedt bij evolutief gebruik. Een project wordt in de verschillende fases getoetst aan de hand van daartoe ontwikkelde tools en checklists.

Doorlichting experts

Als studie- en adviesbureau biedt Bureau Bouwtechniek ondersteuning bij de technische aspecten van het bouwen. De laatste jaren bouwde het bureau expertise en ervaring op met betrekking tot circulair bouwen. De focus ligt daarbij terecht op de verlenging van de levensduur van gebouwen en bouwelementen. Vanaf de ontwerpfase integreren de projectmedewerkers aspecten van duurzaam en circulair bouwen, zoals aanpasbaarheid, onderhoud en het omkeerbaar ontwerpen van bouwknopen. De milieu-impact is daarbij een belangrijke toetssteen. Om zijn studies en advies te ondersteunen ontwikkelde Bureau Bouwtechniek verschillende tools. Daarnaast hebben ze ervaring met bestaande tools zoals TOTEM en bouwden ze expertise op in het opstellen van circulaire aanbestedingen en bestekken. De holistische aanpak van het team is zeker een meerwaarde.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën