Derbigum: No Roof To Waste

Wat?

De Belgische onderneming Imperbel, beter gekend als Derbigum, maakt nieuwe bitumen uit gebruikte bitumen dakbanen. Via zijn No Roof To Waste-programma haalt Derbigum snijresten en gebruikte dakbanen gratis op.

Circulair

Derbigum wil evolueren naar een efficiënter gebruik van de grondstoffen en daarom waarde creëren op basis van afval. De dakbanen uit het NT-gamma bevatten bijvoorbeeld gerecycleerd bitumen. Om de recyclage te promoten, heeft Derbigum een terugnamesysteem ontwikkeld, No Roof To Waste, waarbij dakdekkers via zogenaamde big bags snijresten en overschotten kunnen verzamelen, die dan gratis opgehaald worden door Derbigum. Zo wil Derbigum het productgamma op basis van gerecycleerde grondstoffen uitbreiden. Door verder onderzoek wil het ook het percentage recyclaat in de producten maximaliseren. Derbigum wil ook het nodige engagement creëren bij een aantal stakeholders, zoals voorschrijvers, plaatsers en afbraakfirma's.

Ook de randvoorwaarden om roofing as a service aan te bieden, waarbij waterdichtheid en bescherming tegen de natuurelementen worden verkocht, maar Derbigum zelf eigenaar blijft van zijn materialen, worden onderzocht. Ook aan terugnamecertificaten wordt gedacht.

Doorlichting experts

Het streven van Derbigum naar een verhoging van het percentage recycled content – momenteel 25% en 30% – is een relevante piste naar een circulaire economie.  Daarnaast haalt Derbigum via zijn No Roof To Waste-programma gratis snijresten en gebruikte bitumen dakbanen op werven op om ze te recycleren en in te zetten voor de productie van nieuwe dakbanen. Door over te schakelen naar een businessmodel op basis van roofing as a service, wat Derbigum momenteel onderzoekt, wordt terugname van zowel grondstoffen als componenten nog zuiverder en duidelijker. Het proces blijft immers in handen van de producent en hangt niet meer af van de goodwill van de consument. Wel blijft Derbigum erover waken eerst en vooral te focussen op herstel, hergebruik en herbestemming en dan pas op recyclage. In die volgorde.