DOX Acoustics: ACoustics as a Service (ACaaS)

Wat?

Het ontzorgen van de klant op vlak van akoestisch comfort ligt aan de basis van deze nieuwe dienst van DOX Acoustics, een dienst die flexibiliteit, duurzaamheid en functionaliteit combineert met een pay-as-you-go systeem. Met ACoustics as a Service (ACaaS) kan DOX Acoustics zijn klanten doorheen de jaren een continue evaluatie en desgevallend een verbetering garanderen van het akoestische comfort. De klanten doen geen eenmalige, aanzienlijke investering, maar investeren gespreid over de duur van het contract, die vijf jaar bedraagt. De investering heeft zo een minder grote impact op het jaarlijkse budget.

Circulair

DOX Acoustics is verantwoordelijk voor de duurzame samenstelling van de benodigde producten voor de dienst en past zijn aanbod geregeld aan wanneer het duurzamer kan. Het blijft eigenaar van de producten en neemt die aan het einde van de contractduur terug om ze een zinvol tweede leven te geven, ofwel in een nieuw ACaaS-project, ofwel via zijn eigen koopjeshoek of andere tweedehandssites zoals bijvoorbeeld Rotor DC. ACoustics as a Service is volgens DOX Acoustics nog maar stap één van zijn circulaire strategie, waarmee het het gebruik van zijn producten probeert te optimaliseren en het hergebruik van de materialen wil faciliteren.

Doorlichting experts

De dienst ACaaS is een mooi voorbeeld van hoe een switch in de manier om een product aan te bieden zonder al te veel aanpassingen aan het product zelf al circulaire een impact kan realiseren. Door de producten aan te bieden in een verhuurmodel, wordt ervoor gezorgd dat de belangen gelijk komen te staan bij zowel consument als producent. De producent blijft eigenaar van het product zodat hij performanter kan inspelen op herstel, hergebruik en recyclagestrategieën, wat dan weer een serieuze impact oplevert voor de levensduur van het product. De voordelen voor de gebruiker zijn een meer gespreide en juistere prijssetting – you pay for what you need – en een bepaalde flexibiliteit op het vlak van uitbreiding/inkrimpen/stopzetting van de diensten. Daarnaast wordt hij ook nog eens ontzorgd van alle onderhoudsnoden.