Econocom: ondersteuning bij financiering circulaire businessmodellen

Wat?

Econocom ondersteunt bedrijven en overheden bij de implementatie van as a service-businessmodellen, demontabele en/of technische product-dienst-combinaties en huuroplossingen.

Het ondersteunt de financiering van investeringsprojecten, de voorbereiding van kredietdossiers, het vinden van alternatieve kredietlijnen, het genereren van cash en het implementeren van off-balance lease-oplossingen.

Econocom biedt daarnaast ondersteuning bij de boekhoudkundige, financiële, administratieve en contractuele processen die noodzakelijk zijn voor de overstap van een verkoopmodel naar een as a servicemodel. Het maakt daarbij niet uit om welke markt het gaat: lighting as a service, flooring as a service, digital signage as a service ...

Circulair

Econocom wil als financiële dienstverlener circulaire initiatieven in B2B of B2B2C verhoogde slaagkansen bieden, vanuit de overtuiging dat financiering als hefboom werkt.

Circulair ondernemen vereist andere vormen van financiële samenwerking, een bilaterale financiering tussen bank en klant volstaat niet langer. Circulaire ondernemers maken volgens Econocom nog al te vaak de denkfout zelf eigenaar te moeten blijven van hun product als ze het als een dienst willen aanbieden. Het is Econocoms overtuiging dat fabrikanten de eigendom van activa verleggen, er geen voorfinanciering nodig is en hun inkomsten en uitgaven aligneren als ze een product-dienstcombinatie cocreëren met een financieringspartner zoal Econocom.

Econocom beheert als integrator de relaties en afspraken tussen de verschillende leveranciers, financiële dienstverleners en eindklanten.

Doorlichting experts

Econocom is een financiële partner die bedrijven ondersteuning biedt bij het overschakelen op circulaire businessmodellen, op zo’n manier dat niet alleen het bedrijf, maar ook de consumenten er wel bij varen. Zo’n modellen, waarbij producten als een dienst worden aangeboden, kunnen een belangrijke hefboom zijn voor het creëren van een kringloopeconomie in de bouw. Door rekening te houden met kosten en winsten voor mens en milieu op langere termijn, zal in de bouwsector op een andere manier met financiering en eigendom worden omgegaan. Omdat het niet altijd gemakkelijk is op zo’n innovatief bedrijfsmodel over te schakelen, kan een partner als Econocom een meerwaarde zijn. Het treedt immers op als financieringspartner en elimineert zo de nood aan voorfinanciering. Econocom was reeds betrokken bij projecten rond verlichting, signalisatie, tapijttegels en kantoormeubilair als een dienst. De circulaire eigenschappen zijn uiteraard afhankelijk van het product. Wel zijn circulaire businessmodellen gebaseerd op een omkeerbare plaatsing, aangezien producten zonder waardeverlies gerecupereerd dienen te kunnen worden.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën