Factor4: Building Performance Contracting®

Wat?

Factor4 biedt de dienst Building Performance Contracting® (BPC) aan, een innovatieve, prestatiegebaseerde contractering van de verduurzaming van gebouwen.

Circulair

Het bedrijf begeleidt organisaties en publieke overheden bij het prestatiegebaseerd aanbesteden en contracteren van de verduurzaming van hun gebouwen. Zijn innovatieve Building Performance Contracting®-aanpak garandeert een maximale kwaliteit/prijs-verhouding van de gerealiseerde verduurzaming. Enerzijds dankzij de toegepaste prestatiegaranties met bonus-malusverrekening m.b.t. onder andere energie- en waterbesparing, comfortverbetering, restwaarde en circulaire materialen. Anderzijds door het feit dat de contracten en aanbestedingsdocumenten voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitstandaarden, onder andere de 9 nieuwe Europese kwaliteitscriteria van energieprestatiecontracten ontwikkeld via het QualitEE-project.

Doorlichting experts

Factor4 biedt met Building Performance Contracting® een prestatiegebaseerde contractering aan voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Die verduurzaming heeft betrekking op energie- en waterbesparing, circulaire materialen en onderhoud. De milieukosten van de materialen worden daarbij berekend via TOTEM. Het prestatiecontract, dat voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaarden van energieprestatiecontracten, stimuleert duurzame materiaalkeuzes door toepassing van KPI’s zoals de restwaarde van de installaties en de gebouwschil die de aannemer moet garanderen op het einde van het contract. Deze focus op prestaties kan een hefboom zijn voor circulair bouwen, bijvoorbeeld in aanbestedingsprocedures of bij het gebruik van nieuwe verdienmodellen.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën