Jansen AG NL/BE: Harvest Bay

Wat?

Wat als lichte staalframebouw gecombineerd wordt met het duurzaamste stalen vliesgevelsysteem ter wereld, Jansen VISS? Dat heeft Jansen AG gedaan en het biedt daardoor een enorme CO2-reductie en een goede ROI.

Jansen AG heeft besloten om niet in zijn eentje te focussen op circulariteit, maar om samen met andere marktspelers een integrale dienst aan te bieden in de vorm van het consortium Harvest Bay.

Circulair

Door meerdere systemen te combineren in één product, zorgt Jansen AG niet enkel voor een aanzienlijke CO2-reductie bij productie, maar ook voor een systeem dat demonteerbaar en dus herbruikbaar is, want alle verbindingen zijn omkeerbaar. 

Het systeem wordt als de totaaldienst 'een duurzame gevel', aangeboden aan ontwikkelaars, beheerders of gebruikers van gebouwen. Daarvoor richtte Jansen AG samen met ketenpartners uit alle facetten van de bouw een netwerk op, Harvest Bay. Dat netwerk verenigt ontwerpers, bouwers, onderhoudspartijen en circulaire sloopbedrijven. Op die manier komt het staal uiteindelijk terug bij de fabrikant, die er weer mee aan de slag kan. Binnen het netwerk van Harvest Bay wordt kennis rondom circulaire bouwinnovaties bij elkaar gebracht en kan er gezamenlijk invulling worden gegeven aan circulaire (piloot)projecten. Connecting the dots dus, of hoe Harvest Bay komaf maakt met bouwafval, want dat is volgens Jansen AG niets anders dan een ontwerpfout. 

Doorlichting experts

Jansen AG levert een lichtgewicht gevelsysteem. Als hybride systeem kan het ook dienstdoen als dragende constructie, waardoor het erg materiaalefficiënt is.

Het Janssen VISS-gordijngevelsysteem, dat al 50 jaar bestaat, werd door NIBE geclassificeerd als klasse 1a. Dit systeem, alsook de complementaire geprefabriceerde staaloplossingen die voor bijkomende constructieve bouwdelen worden gebruikt, zijn volledig omkeerbaar verbonden. Gezien de lange levensduur van het gebruikte staal is dit hybride systeem veelvuldig herbruikbaar, in zijn geheel of door demontage van de individuele componenten. Op het einde van de technische levensduur kan het staal gerecycleerd worden. De montage is eenvoudig en als bouwkit streeft het systeem naar optimale compatibiliteit met andere bouwelementen.

Binnen Harvest Bay wil Jansen AG hergebruik stimuleren door een totaaldienst aan te bieden. In het kader van het Europese BAMB-project zetten ze daarom de eerste stappen met een materiaalpaspoort. Via een oogstkaart spoort het bedrijf bovendien actief herbruikbare componenten op, die het zo opnieuw kan aanbieden. Dit circulaire businessmodel staat uiteraard nog in zijn kinderschoenen, maar heeft het potentieel verder uit te groeien binnen een circulaire bouweconomie.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën