PEFC Belgium: duurzaamheidslabel voor hout- en papierproducten

Wat?

Het PEFC-label is een internationaal duurzaamheidslabel voor hout- en papierproducten. De internationale non-profit-ngo-PEFC ontwikkelde het label om de duurzame en legale herkomst van houtvezels in producten (op basis) van hout te garanderen. Het PEFC-label dat op houtproducten wordt aangebracht, garandeert meer bepaald dat het evenwicht tussen ecologische, economische en sociale functies van bossen wordt gerespecteerd.

Via een wereldwijd erkend certificeringssysteem garandeert PEFC in eerste instantie dus ook duurzaam bosbeheer. Met 55 landen die lid zijn en meer dan 325 miljoen ha gecertificeerd bosgebied wereldwijd, is PEFC ’s werelds grootste boscertificeringssysteem.

Circulair

Hout is een buitengewoon circulair materiaal: het is hernieuwbaar en kan wanneer het is omgezet in hout voor structurele toepassingen, een tweede, derde … leven krijgen, in panelen, als biomassa … Al die verwerkingsprocessen genereren CO2, maar (nieuwe) bossen absorberen dan weer CO2 en zetten ze zelfs om in zuurstof. De bomen in een duurzaam bos worden ook enkel gerooid wanneer ze het einde van hun groeiproces bereikt hebben. Om vervolgens vervangen te worden door nieuwe, die dan weer CO2 opnemen. Daarnaast blijft hout ook CO2 opslaan wanneer het verwerkt is tot bouwhout of meubel: 1 m³ hout kan dan nog steeds 1 ton CO2 opslaan.

Samengevat: duurzaam bosbeheer maakt het mogelijk om de natuurlijke voorraad aan hout te bestendigen, om bossen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en ze te beschermen tegen ontbossing en om het evenwicht van de functies van een bos te behouden.

Doorlichting experts

PEFC is een organisatie die duurzaam beheerde bossen en producten afkomstig van duurzaam beheerde bossen als dusdanig certificeert. Het gebruik van hout wordt vaak aan duurzaam en ook circulair bouwen gelinkt. Als hernieuwbare grondstof, biedt het alvast een alternatief voor eindige hulpbronnen. Bovendien kan vol hout na gebruik tot bijvoorbeeld plaatmateriaal gerecycleerd worden. Hoewel het daarna vaak - met energieterugwinning - verbrand wordt, komt de CO2-balans over de hele levensduur doorgaans toch mooi uit. Bomen nemen immers heel wat CO2 op tijdens het groeien. Belangrijk is wel dat het hout op een duurzame manier wordt gewonnen. Dat is het geval in een duurzaam beheerd bos. Het beheer van een bos is duurzaam als het respectvol is tegenover de natuur - het voortbestaan en de ecologische kwaliteit van de bossen wordt  gegarandeerd zodat we vermijden dat de houtproductie de draagkracht van de bossen zelf en bij uitbreiding de planeet overschrijdt -, sociaal gunstig en economisch levensvatbaar. De PEFC-certificering helpt bij het selecteren van het geschikte hout. De certificering doet een uitspraak over het materiaalniveau. Uiteraard is het ook belangrijk om aanvullend te kijken naar producten die inzetten op hergebruik, herbruikbaarheid of recyclage en zo het hout verder op een circulaire manier inzetten.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën