VinylPlus: VinylPlus® Product Label

Wat?

Het VinylPlus® Product Label is een label dat wordt toegekend aan duurzame pvc-producten voor de bouwsector en inkopers zo helpt bij het selecteren van de meest duurzame bouwproducten uit pvc. Het is gebaseerd op een systeem van evaluatiecriteria rond de meest recente principes rond verantwoord omspringen met grondstoffen en duurzame ontwikkeling; de certificatiecriteria combineren de criteria van BES 6001, een internationaal erkende norm voor verantwoord inkopen van de onafhankelijke onderzoeksinstantie Building Research Establishement (BRE) en criteria geformuleerd op basis van de 35 doelen van het VinylPlus-programma. 

Het label werd ontwikkeld door de Europese pvc-industrie, samen met BRE en de ngo The Natural Step. De derde partijaudits zijn uitgevoerd door instellingen geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instantie volgens EN ISO/IEC 17065. Meer info over het VinylPlus® Product Label kan worden geraadpleegd in deze presentatie of in deze brochure

Circulair

Het VinylPlus® Product Label verzekert de inkopers van gecertifieerde pvc-bouwproducten dat de fabrikant een paar kritische elementen voor duurzaamheid en circulariteit in rekening heeft gebracht. Zo zijn de grondstoffen traceerbaar en voldoen ze aan strenge kwaliteits- en milieunormen, hebben de producten een bepaald gecertificeerd recyclaatgehalte en streeft de fabrikant kwantitatieve doelen na op het vlak van afvalreductie en het vermijden van het storten en verbranden van afval in het voordeel van circulaire oplossingen. De producten werden ook ontworpen om herbruikbaarheid en recyclage te vergemakkelijken, zonder dat met dat doel voor ogen 'zorgwekkende' additieven werden gebruikt. De fabrikant heeft er zich ook toe verbonden meer energie uit hernieuwbare bronnen te verbruiken dan het nationale gemiddelde.

Onder meer Mark Everard, professor aan de University of the West of England, en Richard Blume, Senior Sustainability Advisor at The Natural Step benadrukten al het belang van de label voor duurzame innovatie.

Doorlichting experts

Het VinylPlus® Product Label is een algemeen duurzaamheidslabel voor pvc-bouwproducten. Verschillende criteria die bij de certificering worden gehanteerd, hebben betrekking tot circulaire aspecten. Daarbij worden voornamelijk recycled content, omkeerbare verbindingen en upcyclebaarheid in rekening gebracht. Het label stimuleert ook circulaire businessmodellen zoals terugnamesystemen. De focus ligt zo voornamelijk op recyclage en het technisch mogelijk maken van hergebruik. Aspecten als eenvoud, compatibiliteit en ontwerpvrijheid worden niet in de certificatie opgenomen en zijn dus productafhankelijk. Bioafbreekbaarheid en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zijn op dit moment nauwelijks ingeburgerd in de plasticindustrie en worden (nog) niet in rekening gebracht. Wel is er een criterium rond het gebruik van hernieuwbare energie.

Een belangrijk voordeel van de certificatie is dat het een zekere vorm van transparantie garandeert en dat het beschikbaar stellen van technische informatie, bijvoorbeeld omtrent de demontage van de producten, structureel wordt georganiseerd. De evaluatie van de producten wordt uitgevoerd door onafhankelijke instanties en is gebaseerd op internationale normering. Bovendien beoordeelt de certificering niet enkel de circulaire kwaliteiten van het product zelf, maar gaat ze ook na in welke mate de werking van de producent bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Voor alle duidelijkheid gaat het om een duurzaamheidslabel, geen circulariteitslabel. Kies je resoluut voor circulair bouwen? Kijk dan zeker na aan welke criteria het product exact voldoet.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën