Bestaat er een definitie van circulair bouwen?

Er bestaan meerdere definities van circulair bouwen. Wij onderschrijven graag die geponeerd door Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Circulair bouwen is dezer dagen zo’n hot begrip, dat er tientallen definities van bestaan. Dat is niet verwonderlijk, want het probleem zit hem eigenlijk al in de term zelf. Circulair bouwen gaat immers niet enkel over het bouwproces, maar ook over de ontwerpfase en de manier waarop je een gebouw gebruikt of exploiteert en zelfs financiert. Al die zaken moeten worden meegenomen in de definitie, maar dat gebeurt niet altijd (helemaal), waardoor onvolledige begripsomschrijvingen welig tieren.

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op initiatief van Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. In de engagementsverklaring definiëren de drie initiatiefnemers circulair bouwen als volgt: het toepassen van circulaire principes binnen de bouwsector, zoals circulaire toepassing van materialen met maximaal waardebehoud, sluiten van kringlopen, circulaire exploitatie en onderhoud, levensduurverlenging en optimaal ruimtegebruik.

Deze definitie toont het holistische karakter van circulair bouwen, dat ontwerpaspecten, technische en materiaalkeuzes, economische en zakelijke modellen en een reorganisatie van het bouwproces verenigt. Centraal staan twee concepten: maximaal waardebehoud van materialen nastreven en de volledige levenscyclus van materialen, elementen en gebouwen in rekening brengen.

Door naar maximaal waardebehoud van materialen te streven, onderscheidt circulair bouwen zich van een groot deel van de huidige recyclagepraktijk. Bouwmaterialen blijven zo langer in gebruik waardoor afval onbestaande is en het wordt financieel interessant om in levensduurverlenging te investeren.

Daarnaast is het bij circulair bouwen dus ook zo dat de volledige levenscyclus van  materialen, elementen en gebouwen in kaart wordt gebracht. Dat laat toe om de werkelijke milieu-impact van een project accurater in te schatten en leidt in het algemeen tot een toekomstbestendiger gebouw.

Beantwoord door: Wouter Polspoel, Redactiebureau Palindroom & Stijn Brancart, VIBE vzw

Bron:

Engagementsverklaring Green Deal Circulair Bouwen

Lexicon

Onze partners