Hoe kan je met baksteen een circulaire gevel maken?

Je kan op verschillende manieren een circulaire gevel met baksteen maken. Er zijn al verschillende systemen op de markt.

Onder een circulaire baksteengevel verstaan we een gevel die na afbraak elders weer heropgebouwd kan worden om opnieuw als gevel te fungeren. Dat kan in principe deels bij muren gemetst met een zachte mortel, zoals kalkmortel, wanneer die op een voorzichtige manier gesloopt worden en de bakstenen vervolgens worden schoongemaakt. Zowat de helft van de bakstenen valt in dat geval te hergebruiken. Dit proces is wel vrij arbeidsintensief en de verbinding, de mortel, gaat verloren. Toch is de prijs van zo’n tweedehandsbakstenen concurrentieel met gelijkaardige nieuwe stenen. Bovendien zijn ze zeer gegeerd omwille van hun uitzicht. Een baksteen die al wat heeft doorstaan, vertoont doorgaans mooiere kleurvariaties. Gehavende stenen kunnen verzameld worden in steenkorven, die vervolgens ingezet worden als gevelafwerking.

Om de montage- en demontagetijd te beperken en een groter aantal bakstenen te kunnen recupereren, maakt men best gebruik van droge, omkeerbare verbindingen, zoals bijvoorbeeld een kliksysteem. Daarbij is het kliksysteem zelf bij voorkeur natuurlijk ook circulair. In dat opzicht is een kliksysteem van staal meer circulair dan een van plastic, dat sneller zal degraderen. Daarnaast zijn er ook systemen waarbij de bakstenen met een gleuf over hun lengte over een achterliggend profiel geschoven worden. Idealiter, maar zover staan we nog niet, is het kliksysteem inherent aan de baksteen, zoals bij LEGO.

Wanneer de baksteen wordt vermalen om bijvoorbeeld als steenpuin onder verharde wegen te worden gebruikt, kunnen we niet spreken van een circulaire gevel. De nieuwe toepassing van de baksteen is dan immers laagwaardiger. We spreken dan over downcycling.

Beantwoord door: Jonathan Verdonk, Kamp C & Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Bron:

opalis.be

Lexicon

Onze partners