Hoe kunnen fabrikanten bijdragen tot een circulaire bouweconomie?

Door betrokken te blijven bij het bouwproduct gedurende de volledige levensduur ervan. In de huidige transitiefase kunnen fabrikanten ook al op verschillende manieren bijdragen tot een circulaire bouweconomie.

 Binnen de huidige, lineaire bouweconomie beperkt de rol van de fabrikant zich hoofdzakelijk tot de ontwikkeling en verdeling van bouwproducten. Hoewel productinnovaties een belangrijke impact hebben op het realiseren van een circulair bouwproces, kan een volwaardige transitie enkel slagen wanneer ook de rol van de fabrikant in dat proces wordt hertekend. Op termijn zal hij bijvoorbeeld niet enkel instaan voor de levering en plaatsing van producten, maar maken ook het onderhoud, de vervanging en de terugname deel uit van de handelsovereenkomst. Vaak blijft hij in zo’n geval zelfs eigenaar van het product, zoals bij het product as a service-model.

Als fabrikanten de overgang naar een circulaire bouweconomie willen faciliteren, moeten zij zich in de huidige transitiefase richten op:

  1. het aanleveren van een prestatiegarantie, eventueel in combinatie met een onderhoudscontract, overheen de volledige vooropgestelde levensduur van het product, onder de vorm van bijvoorbeeld thermisch rendement of isolatiekwaliteit. Zo, zonder voorlopig naast de technische ook de financiële risico’s te dragen, kan de fabrikant later vlotter overstappen naar een as a service-businessmodel;

  2. het ontwikkelen en aanleveren van producten die ontworpen zijn op basis van hergebruikte materialen en een minimale impact hebben aan het einde van hun levensduur. De producten zullen zo demonteerbaar zijn en opgebouwd uit hernieuwbare en biologisch afbreekbare materialen waar mogelijk;

  3. het aanleveren van producten die ontworpen zijn zodat ze maximaal compatibel zijn met andere producten. Zo wordt standaardisatie van onder meer maatvoering gefaciliteerd;

  4. het verlengen van de verwachte levensduur van de aangeleverde producten door middel van duurzame materiaalkeuzes en productinnovaties. Dit zal de nood aan onderhoud, vervanging en verwerking verminderen en zo binnen een as a service-businessmodel bijdragen tot aanzienlijke financiële voordelen.

  5. het ter beschikking stellen van data in functie van LCA-berekeningen. Die data kunnen gebundeld worden in zogeheten materiaalpaspoorten. Dat laat toe de milieu-impact over de volledige levensduur van een bouwproject in kaart te brengen.

Fabrikanten kunnen deze zaken veelal bereiken zonder dat de andere partners in de keten eraan meewerken. Wat goed is, want dat betekent dat ze onafhankelijk van elkaar elk het maximale kunnen doen en er geen stilstand ontstaat wegens het ontbreken van data van een bepaalde partij.

Beantwoord door: Ruben Van Daele, Bopro & Stijn Brancart, VIBE vzw

Lexicon

Onze partners