Is er een correlatie tussen prefab en circulair bouwen?

‘Prefab’ is een van de oorspronkelijk 23 ontwerprichtlijnen voor veranderingsgericht bouwen opgesteld door de VUB, KU Leuven en VITO. Door componenten in de fabriek voor te monteren, wordt de snelheid van de (de)montage op de site verhoogd, wat de kans op hergebruik van die componenten groter maakt.

De richtlijnen werden opgesteld om, door een goed ontwerp, de nood aan renovaties te verminderen en hergebruik in de toekomst te faciliteren. Op die manier wordt net als bij circulair bouwen de afvalproductie geminimaliseerd en de materialenkringloop op verschillende schaalniveaus gesloten.

De prefabricatie van de bouwcomponenten kan gaan van het voormonteren van een functionele laag, zoals gevelbekleding, tot prefabricage van volledig afgewerkte modules met een of meerdere kamers.

Prefabricatie zal niet noodzakelijk de transformeerbaarheid van een element verhogen, maar door componenten in de fabriek al voor te monteren tot grotere gehelen, wordt de snelheid van montage en demontage op de site opgedreven. Dat maakt de kans groter dat de onderdelen hergebruikt zullen worden.

Het prefabriceren van elementen zorgt er bovendien ook voor dat er tijdens het gebruik van het gebouw gemakkelijker kan ingespeeld worden op veranderende noden. Via prefabricatie kan je immers werken met bouwsystemen die bestaan uit meer en kleinere componenten. Die kunnen off-site voorgemonteerd worden in grotere elementen of modules en verhogen zo de arbeid bij (de)montage ter plaatse niet, maar bieden wel meer mogelijkheden tot reconfiguratie en zorgen dus voor een grotere ontwerpvrijheid.

Off-site productie verzekert daarnaast ook een hogere kwaliteit van de bouwproducten en het geheel, een hogere dimensionale accuraatheid van de componenten en het geheel, een hogere uniformiteit van de componenten en een vermindering van het bouwafval door bijvoorbeeld het beperken van de snijverliezen. Deze voordelen dragen bij tot het sluiten van de kringloop en een daling in de financiële levenscyclusimpact en de milieu-impact. Er zijn studies die aantonen dat werken met prefab 35 tot 100% minder afval genereert op de bouwsite en dat het de lucht- en waterpollutie en het geluid op een werf aanzienlijk vermindert.

Beantwoord door: Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Bron:

23 ontwerprichtlijnen Veranderingsgericht Bouwen

Lexicon

Onze partners