Speelt de ligging een rol in de circulariteit van een gebouw?

De ligging van het gebouw speelt zeker een rol in het bepalen van zijn circulaire karakter.

Circulair bouwen heeft als doel het verantwoordelijk beheren van de materialen die onze planeet aan ons ter beschikking stelt te bewerkstelligen, vanuit het idee dat zij eindig zijn en dat dus een noodzaak vormt. Het minimaliseren van onze materiaalconsumptie is hierbij een eerste cruciale stap. Indien gebouwen ver uiteen liggen zullen veel grotere infrastructuurwerken, zoals wegen en rioleringen, nodig zijn, en dus ook veel meer materialen. Het is dan ook belangrijk om dit in rekening te brengen bij de keuze voor een bepaalde locatie. Door gebouwen meer te centraliseren rond kernen, zullen bovendien meer gebouwen gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen en ze kunnen delen. Dat is minder vanzelfsprekend als we gebouwen inplanten in the middle of nowhere. Een auto delen met je eerste buurman die enkele honderden meters verderop woont, is namelijk niet zo praktisch, met als gevolg dat opnieuw meer materialen nodig zijn.

Daarnaast zijn echter niet enkel grondstoffen eindig. De beschikbare ruimte is dat ook. Denk aan actuele thema’s zoals de bouwshift gericht op het vrijwaren van die vrije ruimte. Desondanks staat zij nog steeds onder druk. Daar komt nog eens bij dat ook door toedoen van de klimaatsverandering de beschikbare ruimte steeds meer onder druk komt te staan. De opwarming van de aarde doet immers woestijnen groeien en de zeespiegel stijgen. Wanneer voor een gebouw geen nieuwe ruimte wordt gebruikt, heeft dit dus een positief effect op zijn circulariteit.

De locatiekeuze voor een nieuw gebouw heeft ook een indirecte impact, via de mobiliteitsnoden van de gebouwgebruikers tijdens de volledige levensduur van het project. Simpel gezegd: wat ben je met een bouwtechnisch circulair gebouw als je dat inplant op een plaats die ver ligt van de werkplaats van de gebruikers en geen verbinding heeft met het openbaar vervoer, zodat de gebruikers dagelijks de wagen moeten nemen?

Ten slotte is de locatiekeuze een basispijler van logistiek en via die weg een belangrijke parameter voor een LCA-berekening. Want indien bouwmaterialen over een lange afstand getransporteerd moeten worden hebben ze een grotere ecologische impact.

Beantwoord door: Ruben Van Daele, Bopro & Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Lexicon

Onze partners

GAimage