Verandert de rol van de architect bij circulair bouwen?

In wezen niet. Al moet hij wel oog hebben voor de veranderende context waarin hij werkt.

De kerntaak van een architect bestaat erin zijn klant te begeleiden in zijn bouwproces. De architect heeft immers de expertise om de eisen en de wensen van de opdrachtgever te vertalen in een ontwerp en uiteindelijk in een fysiek gebouw. De manier waarop dat proces verloopt, verschilt naargelang de architect en de vraag van de klant. Al te vaak worden de wensen en eisen te eng bekeken en bijna één op één omgezet. Binnen circulair bouwen wordt het algemeen belang echter ook naar voor geschoven, waardoor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de architect vergroot. Een indiaans gezegde luidt niet voor niets: “Treat the Earth well: it was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children”.

Architecten kunnen de neiging hebben te sterk naar een bepaald beeld te willen werken. Wanneer hier te dogmatisch naar gehandeld wordt, dreigen heel wat belangrijke thema’s opzij geschoven te worden. Als architect is het je verantwoordelijkheid om verder te kijken dan de initiële vraag van de gebruiker. Wanneer de vraag van de opdrachtgever te beperkt is, is het aan de architect om die verder open te trekken. Wat als de functie wijzigt? Wat als er nieuwe gebruikers komen? Wat gebeurt er met het gebouw binnen vijftien jaar? Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn cruciaal voor een circulair en duurzaam ontwerp, iets waar we als maatschappij veel meer naar moeten streven. Architecten moeten de individuele wensen van hun klanten zoveel mogelijk trachten te verenigen met het algemeen belang. Thema’s als duurzaamheid en circulariteit worden best zo vroeg mogelijk in het proces meegenomen. Als architect moet je erin slagen de opdrachtgever en aannemer mee te nemen in een toekomstbestendig en circulair verhaal. Werken in bouwteam is een methode om dit proces te stroomlijnen.

Een architect met aandacht voor circulair bouwen, ontwerpt met andere woorden niet enkel in functie van het op korte termijn gevraagde gebruik, maar denkt evenzeer na over aanpasbaarheid in functie van toekomstig gebruik en materialiteit.

Om dus terug te komen op de vraag: de rol van de architect blijft in wezen dezelfde, de draagwijdte van zijn projecten wordt echter een stuk breder en daar moet hij rekening mee houden. Het hanteren van de juiste communicatie-technieken als architect is daarbij cruciaal.

Beantwoord door: Dominique Girolami en Judith Vanneste, beiden BAST architects & engineers

Lexicon

Onze partners