Wat houdt de Green Deal Circulair Bouwen in?

De Green Deal Circulair Bouwen is een initiatief van de Vlaamse overheid dat bouwactoren verenigt in een gezamenlijk engagement om (meer) circulair te bouwen.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw lanceerde op 22 februari 2019 de Green Deal Circulair Bouwen op initiatief van Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw. Na een eerdere Green Deal Circulair Aankopen focust dit initiatief specifiek op de omslag naar een circulaire bouwwereld. Net als andere Green Deals, verenigt de Green Deal Circulair Bouwen een brede waaier aan partners met een vrijwillige overeenkomst om een groener, in dit geval meer circulair, project op te starten. Een 300-tal bouwactoren tekenden in en gingen zo vier concrete uitdagingen aan:

  1. Tenminste één pilootproject uitvoeren tijdens de looptijd van de Green Deal Circulair Bouwen. Dat kan een concreet bouwproject zijn, maar ook het aanbieden van een werf, voeren van een onderzoek, aanbieden van circulaire producten of diensten, ontwikkelen van circulaire materialen of faciliteren van circulaire bouwtrajecten. Zo streeft de Green Deal er zeer concreet naar circulair bouwen in de praktijk te brengen.

  2. Actief deelnemen aan het lerend netwerk waarbinnen ze kennis en ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers. Dat netwerk verenigt bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren en onderzoekers en andere organisaties, al dan niet met een uitgebreide kennis over circulair bouwen.

  3. Relevante data, resultaten en lessen van de pilootprojecten ter beschikking stellen van de Proeftuin Circulair Bouwen, die wordt gecoördineerd door VITO, het WTCB, de UHasselt en de Vrije Universiteit Brussel.

  4. De nodige stappen zetten om de principes van circulair bouwen structureel in te bedden in de eigen organisatie.

Meer dan om het eigen project, draait deze Green Deal dus om samenwerking tussen de verschillende partners. Samen testen ze tools en methodieken, maar ook nieuwe vormen van ketensamenwerking uit. Om die kruisbestuiving te stimuleren, vinden jaarlijks zo’n vier ontmoetingsmomenten plaats. Daar worden cases besproken en gaan de deelnemers samen aan de slag met concrete vraagstukken, die ze bovendien zelf aanbrengen. De Green Deal tracht zo de transitie naar een circulaire bouwsector te concretiseren en reële oplossingen bespreekbaar te maken, maar vooral aan te zetten tot structurele verandering.

Beantwoord door: Stijn Brancart, VIBE vzw

Bron:

Engagementsverklaring Green Deal Circulair Bouwen

Lexicon

Onze partners