Wat is BAMB?

BAMB staat voor Building As Material Banks en was een Europees onderzoeks- en innovatieproject. Het kaderde binnen het Horizon 2020-programma, dat met een termijn van zeven jaar (2014-2020) en bijna 80 miljard aan financiering – naast de particuliere investeringen die het project aantrok – het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma ooit is.

In het BAMB-project, dat liep van juli 2015 tot februari 2019, werkten zestien partners uit acht Europese landen samen met één missie: het creëren van circulaire bouwoplossingen en manieren om de waarde van bouwmaterialen te behouden of te verhogen om zo een verschuiving teweeg te brengen in de bouwsector. Door zijn omvang, innovatieve insteek en sterke banden met de bouwsector zette het BAMB-project circulair bouwen mee op de Europese kaart.

Meer concreet ontwikkelde en integreerde het project aan de hand van zes pilootprojecten methodes en tools voor het creëren van materialenpaspoorten, circulaire businessmodellen en het ontwerpen, onderhouden en renoveren van zogenaamde omkeerbare gebouwen – Reversible Building Design-protocollen genoemd – en deed het ook concrete beleidsaanbevelingen.

Twee van die pilootprojecten waren gelokaliseerd in Brussel. Build Reversible in Conception spitste zich toe op nieuwbouw, het Circular Retrofit Lab op renovatie. Het nieuwbouwproject Build Reversible in Conception, ofwel B.R.I.C., is op verschillende vlakken zeer bijzonder. Het werd omkeerbaar en transformeerbaar ontworpen, zodat het aan te passen is aan nieuwe functionele noden. Het gebouw bewees dat niet enkel in de theorie, maar ook in de praktijk. In 2018 vormden de verschillende componenten een tijdelijk kantoor, in 2019 worden de componenten aangewend in een andere configuratie en functie, een winkel, en in 2020 wordt het uiteindelijk een akoestisch laboratorium.

Het houten gebouw op een verwijderbare fundering bestaat uit structurele holle pakketten waarin cellulose geblazen werd die terug uitgezogen kan worden. Het geheel werd binnenin met leempleister afgewerkt en heeft een goede energieperformantie en een dito luchtdichtheid. Platte daken, hellende daken, kantoren, winkels … werkelijk elke configuratie en invulling zijn mogelijk. Tijdens de demontage werden de gerecupereerde materialen opgelijst, gemerkt en gekwantificeerd. De technieken waren gemakkelijk terug te winnen. Met de afwerkingsmaterialen lag dat anders, daar waren veel verliezen, waaruit waardevolle lessen werden getrokken.

Er waren meer dan 180 jongeren betrokken bij de montage en demontage van het eerste B.R.I.C-gebouw. Die toekomstige bouwprofessionals en ondernemers werden begeleid door meer ervaren bouwprofessionals.

Beantwoord door: Wouter Polspoel, Redactiebureau Palindroom en Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Bron:

bamb2020.eu

Lexicon

Onze partners