Wat is de correlatie tussen LCA en circulair bouwen?

Een LCA of levenscyclusanalyse is een goede manier om de volledige milieu-impact in kaart te brengen van een product, gebouw, of wijk. De score die het product, het gebouw of de wijk krijgt, is recht evenredig met de circulariteit ervan.

Door het toepassen van een LCA op een product, gebouw of wijk, kunnen we greenwashing tegengaan.

We focussen nu even op een product: het is niet omdat dat circulaire eigenschappen bezit, dat het daarom een lagere milieu-impact heeft dan een conventioneel product en dus duurzamer is. Het zal zelfs vaak een hogere initiële milieu-impact hebben doordat er meer materiaal nodig is om dezelfde eigenschappen te bekomen als een traditionele oplossing. Er zijn bijvoorbeeld extra (vaak stalen) verbindingen nodig om de onderdelen op een omkeerbare manier met elkaar te verbinden. Het circulair product heeft pas met zekerheid een lagere milieu-impact dan een traditioneel product wanneer het hergebruik ervan verzekerd is. Maar dan moet het product in zijn oorspronkelijke vorm hergebruikt worden. Wanneer er recyclageprocessen aan te pas komen, zal de milieu-impact weer hoger komen te liggen want die processen vragen energie. Een LCA biedt hier soelaas en brengt het hele kaartje in beeld, zodat een objectieve vergelijking op vlak van circulariteit mogelijk wordt.

Op dit moment neemt de meest gebruikte methodiek om een LCA te maken, de MMG-methode, toekomstige renovatiewerken en de winst van hergebruik of recyclage echter niet in rekening. Daardoor komt een circulair product er vaak slechter uit dan een conventioneel product door de eerder vernoemde hogere initiële impact. Er bestaan echter studies die de toekomstige renovatiewerken in een gebouw wel al in rekening brengen en die tonen wel een duidelijk verschil aan: hoe meer een gebouw zal veranderen gedurende zijn gebruiksfase en dus gerenoveerd zal worden, hoe groter het verschil met conventionele oplossingen.

Idealiter kiezen we nu resoluut voor tweedehandsproducten bij het bouwen en renoveren. Dat zal de initiële milieu-impact drastisch verlagen, aangezien er geen grondstoffen dienen ontgonnen te worden en er geen grote verwerkingsprocessen met een grote impact nodig zijn. Het hergebruik vindt best ook niet te ver van de oorspronkelijke site plaats, zodat ook de impact van transport op het milieu geminimaliseerd wordt.

Beantwoord door: Mieke Vandenbroucke, VIBE vzw

Bron:

Publicatie 'Monetarisering van de MMG-methode'

Lexicon

Onze partners