Welke verbindingen zijn interessant voor circulair bouwen?

Om recuperatie van een gebouwcomponent te stimuleren, zijn verbindingen idealiter zogenaamd omkeerbaar.

Om hergebruik van een gebouwcomponent, zoals een baksteen, te stimuleren, zijn de juiste verbindingen tussen de gebouwcomponenten even belangrijk als het materiaal waaruit de gebouwcomponent bestaat. De verbindingen zijn idealiter zogenaamd omkeerbaar. Dat houdt in dat de componenten te demonteren zijn zonder ze te beschadigen. Naast hergebruik mogelijk maken, zorgen de juiste verbindingen er ook voor dat op het einde van de technische levensduur van een component het sorteer- en recyclageproces efficiënter verloopt. Voor de verbindingen tussen de verschillende componenten waaruit een materiaal bestaat, geldt hetzelfde. Klik- of schroefverbindingen zijn dus te verkiezen boven gelijmde verbindingen.

De verbinding moet ook eenvoudig zijn. Dat houdt in dat je met standaardtools de componenten kunt monteren en demonteren. Wanneer dat enkel kan met unieke tools is de verbinding op een gegeven moment misschien niet meer omkeerbaar, denk aan de situatie waarin het bedrijf dat die unieke tools maakt failliet gaat. Ook de wisselstukken moeten standaard zijn. Mieke Vandenbroucke schreef in 2015 in de publicatie met de 23 richtlijnen voor veranderingsgericht bouwen ook dat “complexe verbindingstechnieken die enkel door gespecialiseerde aannemers uitgevoerd kunnen worden, ook om gespecialiseerde expertise vragen tijdens de demontage. Daarenboven vertraagt complexiteit van de montage- en verbindingstechnieken ook het (de)montageproces waardoor de arbeidskosten hoog kunnen oplopen voor de bouw en de afbraak van bouwoplossingen.”

In dezelfde publicatie zegt ze ook: “Ook is het invoeren van een speling tussen de componenten noodzakelijk om tijdens de constructie- en de eindfase respectievelijk de montage en de ontmanteling van elementen te vereenvoudigen en te versnellen.” Daarmee bedoelt ze dat het belangrijk is dat je gemakkelijk kunt manoeuvreren met de nodige tools om de verbinding vast of los te maken.

Samengevat: mechanische en droge verbindingen zoals bouten, schroeven, klittenband en kliksystemen zijn veel interessanter dan gelijmde en andere onomkeerbare verbindingen, zoals cementmortel en lasverbindingen. Belangrijk is ook nog: er dient altijd te worden nagegaan of de verbinding verenigbaar is met andere ontwerpeisen zoals de bouwkosten en normen rond akoestiek, hygiëne, luchtdichtheid en brandveiligheid.

Beantwoord door: Mieke Vandenbroucke, VIBE VZW & Tim Ost en Eliah Mallants, beiden VK Architects & Engineers

Bron:

23 ontwerprichtlijnen Veranderingsgericht Bouwen

Lexicon

Onze partners