Lexicon

In dit lexicon worden kort en bondig enkele kernbegrippen binnen het circulair bouwen geduid.