Beweegbaarheid

Bij veranderingsgericht bouwen is beweegbaarheid een eigenschap die elementen in een gebouw idealiter bezitten. Veranderingsgericht bouwen wil immers zeggen dat een gebouw zo geconcipieerd wordt, dat het of aanpasbaar is of multi-inzetbaar. In beide gevallen speelt beweegbaarheid van elementen een grote rol. Het beweegbaar - verplaatsbaar eigenlijk - maken van pakweg een boiler of een muur zorgt ervoor dat de ruimte aanpasbaar is naar een andere functie. Een wand die tijdelijk kan worden weggenomen zorgt er dan weer voor dat een ruimte multi-inzetbaar is; van één kamer kan je bijvoorbeeld tijdelijk twee kamers maken.

Onze partners