BIM

BIM staat voor Building Information Modelling en is een werkmethodiek waarbij in een digitaal 3D-model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Dat 3D-model wordt logischerwijs een BIM-model genoemd. Het is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw, dus niet enkel beslissingen omtrent ontwerp, maar ook omtrent renovaties, onderhoud en sloop. Omdat alle partijen samenwerken in hetzelfde model, worden fouten veel vroeger opgespoord en verloopt het ontwerp- en bouwproces een pak efficiënter.

Onze partners