Biobased

In de context van circulair bouwen spreken is biobased een term die we gebruiken op materiaalniveau. Biobased materiaal is volledig of gedeeltelijk gewonnen uit biomassa. Biomassa is materiaal van biologische oorsprong, zoals planten, bomen, dieren, micro- en zeeorganismen en algen. Materiaal uit geologische afzettingen of fossielen wordt niet als biobased beschouwd. Om tot een bruikbaar product te komen wordt de biomassa vaak fysisch, chemisch of biologisch behandeld. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners