Biomimicry

Biomimicry is een nieuwe wetenschap die de natuur bestudeert en als inspiratie gebruikt om problemen in geïndustrialiseerde samenlevingen op te lossen. De term is een samentrekking en afleiding van de Griekse woorden bios, wat leven betekent, en mimesis, wat zich laat vertalen in imiteren. Een zonnecel werd bijvoorbeeld ontwikkeld vanuit biomimicry. Ze is geïnspireerd op een blad dat aan fotosynthese doet. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners