Butterfly diagram

Het Butterfly Diagram is een diagram ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation dat illustreert hoe grondstoffenconsumptie geoptimaliseerd kan worden door te ontwerpen met recycling en redistributie in het achterhoofd. Producten en componenten moeten zo lang mogelijk in de circulatie blijven, en de focus moet liggen op het behouden van waarde in plaats van een zo groot mogelijk volume te recyclen. De kleinste cirkels in het diagram focussen op repareren en onderhouden en zijn het meest belangrijk. De cirkels moeten zo klein mogelijk gehouden worden. Het is immers beter om het materiaal in gebruik te houden door het te onderhouden, in plaats van het te vervangen. Het is ook beter het hele component te recyclen in plaats van het uit elkaar te halen om het te hergebruiken. 

Onze partners