Cascaderen

Met de term cascadering wordt een trapsgewijs proces aangeduid. In de context van de bio-economie wordt de term tegenwoordig vaak gebruikt om het zo efficiënt mogelijk gebruik van biomassa en haar reststoffen te omschrijven, iets wat uiteraard ook zeer belangrijk is bij circulair bouwen. Door in meerdere stappen tijdens de verwerking steeds de bestanddelen met de hoogste toegevoegde waarde eruit te halen, kan de biomassa optimaal benut worden. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners