Deeleconomie

De deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staan. Het gaat om gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Informatietechnologie is vaak de katalysator die individuen, vzw's en overheden van informatie voorziet die het delen en hergebruik van overcapaciteit mogelijk maakt. De deeleconomie kan niet los worden gezien van de circulaire economie, waarin wordt ingezet op vermindering en in de kringloop houden van grondstoffen, materialen en producten.

Onze partners