Gelaagdheid

Iets dat gelaagd is, is opgebouwd uit lagen. Bij circulair bouwen is het belangrijk dat die lagen, of het nu gaat om de lagen van een materiaal, element dan wel gebouw, zo met elkaar worden verbonden dat de verbinding ongedaan kan worden gemaakt zonder het materiaal, element of gebouw te beschadigen.

Onze partners