Korte keten

'Korte keten' betekent minder schakels tussen producent en consument. Een korte keten heeft ecologische, financiële en maatschappelijke voordelen. Het is niet toevallig dat het aantal boeren met korte ketenverkoop in de biosector procentueel veel hoger is dan in de gangbare sector. In de context van circulair bouwen is het net zo belangrijk de keten zo kort mogelijk te houden. Hoe minder schakels in de bouwmaterialenketen, hoe minder verwerking en transport van de grondstof en hoe beter voor mens, milieu en portemonnee. Daarom dat lokale grondstoffen te verkiezen zijn boven grondstoffen die ver weg ontgonnen moeten worden en hergebruik van materialen primeert op de productie van nieuwe materialen. Ook inzetten op lokale tewerkstelling is hier een relevant voorbeeld.

Onze partners