LCA

Een LCA of een levenscyclusanalyse is een holistische analyse die de totale milieubelasting van een product of gebouw gedurende de hele levenscyclus in kaart brengt, van winning van de benodigde grondstoffen over productie en transport tot gebruik en afvalverwerking. Niet elke LCA neemt dezelfde levenscyclusfases in beschouwing. Een LCA kent daardoor verschillende vormen. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners