Lean

Lean is een manier van bouwen die erop gericht is bouwprocessen continu te verbeteren. Het doel is om verspilling te vermijden en als het kan deze zelfs weg te nemen. Processen die voor de klant geen waarde toevoegen en dus alleen kosten met zich brengen moeten zo veel als mogelijk worden teruggebracht. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het dat niet (altijd). Het concept stamt niet uit de bouwsector, maar werd bedacht door Toyota, waar sindsdien elke fout verplicht moet worden doorgespeeld, vanuit het idee dat uiteindelijk de klant daar het slachtoffer van is en op lange termijn ook het bedrijf. Lean is geen afkorting, maar betekent 'slank' of 'zonder veel extra's' in het Engels.

Onze partners