Life-cycle cost (LCC)

Life-cycle cost of LCC is een verzamelterm voor de kosten van een gebouw over de gehele levensduur ervan. Momenteel ligt de financiële focus bij het ontwerp van een bouwproject meestal op de initiële bouwkosten. In meer geavanceerde economische modellen wordt het ontwerp van een gebouw geoptimaliseerd naar zijn onderhouds- en gebruikskosten, en niet enkel naar de initiële kost. Er wordt eerder naar de Total cost of ownership (TCO) of LCC gekeken, die vervolgens ook kan worden vertaald naar een ander verdienmodel. Bij circulair bouwen is er op economisch vlak immers een bijkomende dimensie die in aanmerking genomen moet worden bij het optimaliseren van het ontwerp van een gebouw. Die heeft betrekking op de sloop- of afbraakkosten. Meestal worden die niet in rekening gebracht bij het ontwerp, maar er zou ook belang moeten worden gehecht aan de selectieve ontmanteling gericht op het optimaliseren van de nuttige toepassing van vrijgekomen materialen. Bovendien zouden de sloopkosten niet langer als een kostenpost maar als een bron van inkomsten kunnen worden beschouwd. LCC wordt vaak in één adem genoemd met LCA, maar brengt enkel de financiële en niet de milieukosten in kaart.

Onze partners