Madaster

Madaster is een digitaal platform dat fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Het ontstond vanuit de idee dat afval niet meer of minder is dan grondstoffen die in de anonimiteit terecht komen. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners