Materialenpaspoort

Een materialen- of materiaalpaspoort bevat alle informatie die nodig is om een product in de toekomst te hergebruiken of te recycleren. Zo’n paspoort vermeldt alle gebruikte grondstoffen en componenten van een product of materiaal in een gebouw en vertelt ook precies waar die producten en materialen zich bevinden in het gebouw. Ook het potentieel voor recyclage valt erin af te lezen. Het idee is niet volledig nieuw. Vroeger werd de sterkteklasse van het hout bijvoorbeeld al gekerfd in de structuur. Maar dan moest je wel fysiek op zoek naar dat hout, natuurlijk. Madaster bijvoorbeeld, fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het platform registreert, ordent, bewaart en ontsluit data met veel aandacht voor veiligheid, privacy en continuiteit.

 

Onze partners