Omkeerbaarheid

In de context van circulair bouwen is omkeerbaarheid een eigenschap die verbindingen tussen de verschillende lagen van materialen, elementen of een gebouw, moeten bezitten. De graad van omkeerbaarheid bepaalt immers de haalbaarheid om het materiaal, element of gebouw te demonteren zonder het te beschadigen. Een omkeerbare verbinding faciliteert hergebruik en laat ook het sorteer- en recyclageproces vlotter verlopen.

Onze partners