Product as a service

Product as a service is een businessmodel dat noodzakelijk lijkt om de omslag naar circulair bouwen te kunnen maken. In dat model worden producten niet langer verkocht, maar aangeboden ‘as a service’. De producent verkoopt dus met andere woorden de dienst gelieerd aan het product en niet langer het product zelf. Dat product neemt hij na de levensduur ervan immers terug, zodat hij het opnieuw kan gebruiken, of op z’n minst delen ervan. Zo koop je bijvoorbeeld niet langer stoelen, maar zituren. In plaats van armaturen koop je licht, in plaats van een boiler warmte enzovoort. Meer info vind je in deze FAQ.

Onze partners