Snelheid

In de context van circulair bouwen wordt met snelheid bedoeld: een uitgangspunt bij de assemblage van een materiaal, element of gebouw. Als die op een snelle manier geassembleerd kunnen worden en opnieuw ontmanteld, verhoogt de kans dat de componenten gerecupereerd zullen worden aan het levenseinde van het materiaal, element of gebouw.

Onze partners