Technische kringloop

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen: de technische en de biologische cyclus. In de technische kringloop zijn product(onderdel)en zo ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Ze kunnen niet veilig terug naar de natuur omdat ze niet (helemaal en/of veilig) composteerbaar zijn.

Onze partners