Totem

Totem is een relatief nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te meten, ontwikkeld door OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie. Totem heeft een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. De tool is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase. Totem is ook een tool in constante evolutie: op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank (Environmental Product Declaration), om gegevens uit de EPB-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren. Meer info vind je in dit artikel.

Onze partners