Urban mining

Urban mining is het principe dat ervan uitgaat dat bestaande producten, gebouwen en afval waardevolle grondstoffen bezitten die we zo veel als mogelijk moeten trachten te hergebruiken. We moeten de stad om ons heen zien als aan mijn aan grondstoffen, op die manier kunnen we het ontginnen van nieuwe grondstoffen beperken en in sommige gevallen zelfs helemaal uitsluiten. 

Onze partners