Aannemers gezocht voor realisatie circulair kinderdagverblijf in Wolvertem (BAST architects & engineers)

In de Stationsstraat in Wolvertem (Meise) starten in de loop van volgend jaar de werken aan een vernieuwd onderkomen voor Lentetuiltje, een bestaand kinderdagverblijf. Het project kan rekenen op de steun van Vlaanderen Circulair, enerzijds omdat BAST architects & engineers de crèche ontwierp volgende verschillende principes van circulair bouwen en anderzijds omdat de aannemers zullen worden aangesteld via een circulaire aanbesteding. Die aanbesteding werd recent in de markt gezet. Er worden aannemers gezocht voor verschillende percelen. Nog tot en met 4 december kunnen geïnteresseerde bouwbedrijven hun kandidatuur indienen.

In het wedstrijdbestek dat bouwheer Lentetuiltje destijds uitschreef, waren de ambities klaar en duidelijk: het nieuwe Lentetuiltje moest een duurzaam, toekomstgericht en circulair gebouw worden. Onderzoek had eerder al uitgewezen dat de twee bestaande gebouwen verbouwen economisch en ecologisch niet interessant was.

Het ontwerp van BAST architects & enigneers, in samenwerking met Rebel Group, Kamp C en advocaat Rika Heijse, kon die wens uiteindelijk het beste inlossen. Het plan van BAST architects & engineers is dan ook een kinderopvang die met hergroeibare materialen en demonteerbaar gebouwd wordt, volgens het lagenprincipe van Stewart Brandt.


Flexibel inzetbaar houten kolommengrid

De constructie is opgevat als een flexibel inzetbaar houten kolommengrid met een schil van houtskeletwanden aangevuld met recent ontwikkelde ecologische materialen zoals ingeblazen stro of hennep – die buitenwanden en hun isolatie zullen in geprefabriceerde elementen naar de werf komen. Het grid van 5 op 5 meter en de lichte binnenwanden tussen de structuur laten toe dat de invulling van het gebouw makkelijk aanpasbaar is en het gebouw zelf makkelijk uit te breiden valt. Door de technieken in opbouw te plaatsen zijn ook die makkelijk bereikbaar en aanpasbaar.


Ecopolis-concept

Niet alleen Stewart Brants idee over slim gelaagd bouwen diende als inspiratie voor BAST architects & engineers, ook het ecopolis-concept dat de Nederlander Tjanllingii in 1992 ontwikkelde, werd gebruikt als basis. Dat concept stelt dat in een bouwproject verantwoord wordt omgegaan met stromen en ‘levende’ plekken worden gecreëerd opdat het project niet enkel voor maar ook met de gebruikers werkt. De architecten vertaalden het ecopolis-concept onder meer naar een atrium centraal in het gebouw die dienstdoet als grote binnenspeelplaats maar ook gebruikt kan worden als ontmoetingsruimte voor de ouders, als gemeenschapszaal of gewoon als circulatieruimte. Het atrium is er zelfs op voorzien om ooit de realisatie van een binnenkoer toe te laten.


Circulaire aannemers 

De werken aan Lentetuiltje 2.0 starten in de loop van volgend jaar. De projectpartners zetten recent een circulaire aanbesteding in de markt om aannemers te zoeken. Het gaat om aannemers voor de volgende percelen:

  • perceel 1: coördinatie van de werken;
  • perceel 2: riolerings- en funderingswerken;
  • perceel 6: EPC-dienstverlening (ESCO)/duurzame technieken (HVAC, verlichting, zonnepanelen …);
  • perceel 7: uitvoering technieken (sanitair en elektriciteit);
  • perceel 8: sloop van de bestaande gebouwen.

Geïnteresseerde bouwbedrijven kunnen hun offerte voor een of meerdere percelen indienen tot en met 4 december. Dat kan via deze link, waarlangs ook nog meer info beschikbaar is.


Metend onderzoek

Het project geniet steun van Vlaanderen Circulair, dat benadrukt dat “het voor kleine besturen en vzw’s zoals Lentetuiltje, die slechts zelden of eenmalig een bouwproject starten, niet eenvoudig is om de aanbesteding uit te schrijven volgende de complexe regelgeving overheidsopdrachten. Bovendien vormt het implementeren van circulaire aanbestedingsconcepten daarbij nog een extra hinderpaal.” Maar Lentetuiltje deed dat dus met verve.

Vlaanderen Circulair stelde wel als voorwaarde dat Lentetuiltje in kaart brengt wat uiteindelijk de meest geschikte aanbestedingsmethoden voor circulaire projecten bleken en op basis daarvan een leidraad uitwerkt die andere (kleine) bouwheren een duwtje in de rug kan geven om ook voluit voor hun circulaire ambities te gaan. Bovendien moesten de partners het project ook opvatten als een metend onderzoek. Ze zullen verschillende bekende meetmethoden, zoals een LCC, Totem, de GRO, C-CalC van Cenergie … naast elkaar toepassen om enerzijds de circulaire ambities van de gemaakte keuzes te valideren en anderzijds circulaire langetermijnkeuzes te stimuleren.

Deel dit artikel:

Onze partners