Aanpasbare sporthal voor gemeentelijke basisschool Wevelgem (Corbey Ringoir Architects)

De gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat in Wevelgem wordt binnenkort uitgebreid met een sporthal. Daarnaast wordt het bestaande hoofdgebouw deels verbouwd en ondergaat ook de speelplaats een metamorfose. Voor het ontwerp van de plannen werkte het gemeentebestuur samen met Corbey Ringoir Architects en kollektif landscape, beide uit Gent. Met de GRO-tool ter hand concipieerden zij het project zo duurzaam mogelijk, met tal van circulaire aspecten tot gevolg.

Van klaslokalen en de naastgelegen gang op het gelijksvloers van het hoofdgebouw een refter maken, de speelplaats maximaal ontharden en groener maken en een sporthal voorzien op de bestaande terreinen van de school die ’s avonds en in het weekend ook gebruikt kan worden door lokale sportclubs. Zo luidde de omschrijving van de werken in de aanbesteding die de gemeente Wevelgem bekendmaakte voor het schoolgebouw in de Hoogstraat – dat samen met twee andere vestiging in Wevelgem de gemeentelijke basisschool vormt. Bij het opstellen van de aanbesteding liet Wevelgem zich bijstaan door VIBE. Het moest immers een circulaire aanbesteding worden, zo was een belangrijke kanttekening bij het vernieuwingsproject dat de duurzaamheidstool GRO moest worden gebruikt, en daar had de gemeente nog net veel ervaring mee.

Uiteindelijk mochten Corbey Ringoir Architects en kollektif landscape hun ingediende ontwerp, waarvoor ze samenwerkten met de studiebureaus Tech3 (technieken) en Stabico (stabiliteit), verder uitwerken.


Focus op (toekomstig) hergebruik van materialen

Op materiaalniveau legden de ontwerpers de focus op (toekomstig) hergebruik. Zo wordt de gevel van de sporthal gemetst met een bastaardmortel, waarvan het bindmiddel bestaat uit 50% kalk en 50% cement, zodat de stenen gemakkelijk kunnen worden gereinigd en gerecupereerd wanneer de sporthal ooit zou worden afgebroken.

De betonklinkers van de bestaande speelplaats worden dan weer hergebruikt om er nieuwe plantenbakken en zitbanken van te maken. De grond die wordt uitgegraven voor de regenwaterputten, wadi en funderingen, wordt zo veel mogelijk hergebruikt in de aanleg van speelheuvels.

Tegelplafonds in combinatie met houtwolpanelen in de sporthal moeten ervoor zorgen dat de bovenliggende technieken bereikbaar en daardoor gemakkelijk aanpasbaar blijven.


Aanpasbaar ontwerp

De dragende wanden van de sporthal bestaan uit betonmetselwerk en zijn dus in mindere mate circulair, maar het plan de hal is wel helder en zuiver opgebouwd: sanitair en technieken zijn gecentraliseerd in één zone, de overspanningen worden gemaximaliseerd en het aantal dragende wanden wordt beperkt gehouden. Dat alles moet de latere aanpasbaarheid van het gebouw ten goede komen. Er kan bijvoorbeeld door toevoeging van een extra vloerplaat nog een verdieping met klaslokalen worden gecreëerd in het volume en het dak uit gelamineerde liggers en een geprofileerde staalplaat kan eenvoudig gedemonteerd worden.


Geothermie

De gemeente Wevelgem legde bij de toepassing van de GRO de focus vooral op de onderdelen binnenluchtkwaliteit, energieprestatie en waterhergebruik, waarvoor het een score ‘uitstekend’ ambieert. De nieuwe technieken zullen bijgevolg voldoen aan hoge eisen op het vlak van duurzaamheid. De opwekking van warmte voor de sporthal zal fossielvrij gebeuren, onder meer via geothermie. Ook wordt regenwater gerecupereerd.


Uitdagingen

Het was volgens de ontwerpers niet eenvoudig het vooropgestelde programma van eisen met bijhorende oppervlaktes in te passen op de ter beschikking gestelde bouwplaats in het hart van het bestaande dorpsweefsel van Wevelgem. De sporthal werd om die reden een compact bouwvolume.

Een tweede uitdaging lag voor hen naar eigen zeggen in het zoeken van een evenwicht tussen het maximaal ontharden van de speelplaats en het creëren van zo veel mogelijk, al dan niet overdekte, multifunctioneel inzetbare buitenruimte.

De aannemer, die nog niet gekend is, start deze zomer met de werken. Exact een jaar later moet het project klaar zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners